Gizlilik

Gizlilik

Madde 1. STYLE Color, www.stylecolor.com.tr sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.

Madde 2. STYLE Color, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
STYLE Color, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

Madde 3. STYLE Color, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. STYLE Color web sitesi alt yapısı 256 Bit (RC4, AES) ve 1024 Bit (RSA) şifreleme ile korunmaktadır. STYLE Color tarafından gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin alınmasına karşın, www.stylecolor.com.tr sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, STYLE Color’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Madde 4. STYLE Color, kullanıcılara ve kullanıcıların www.stylecolor.com.tr sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Madde 5. STYLE Color, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman www.stylecolor.com.tr sitesinde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. STYLE Color tarafından değişiklik yapılan Gizlilik Politikası hükümleri,www.stylecolor.com.tr sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

STYLE Color aynı alan adı üzerinden farklı ülke / bölge / alan kodlarıyla ve tüm siteleri üzerinde aynı politikalar ve kurallarla ortak yayın yapmaktadır.